อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการโดเมน

โดเมน (.สกุล) ระยะเวลา จดใหม่/ปี ค่าต่ออายุ/ปี ย้ายโดเมน/ปี
.com ขายดี 1 ปี 350 350 บาท 350 350 บาท 350 บาท
.net 1 ปี 450 บาท 450 บาท 450 บาท
.org 1 ปี 400 บาท 400 บาท 400 บาท
.me 1 ปี 784 บาท 784 บาท 784 บาท
.ac.th 1 ปี 856 บาท 856 บาท 856 บาท
.co.th 1 ปี 856 บาท 856 บาท 856 บาท
.go.th 1 ปี 856 บาท 856 บาท 856 บาท
.in.th ขายดี 1 ปี 856 บาท 856 บาท 856 บาท
.net.th 1 ปี 856 บาท 856 บาท 856 บาท
.or.th 1 ปี 856 บาท 856 บาท 856 บาท

ช่องทางการช่วยเหลือ

Help Care to Customer ?

24 ชั่วโมง

โทร : 0863603871

Office

ติดต่อ : 035949970